Gabinete de prensa da Consellería

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

San Caetano, s/n – 15781 Santiago de Compostela

981 957 350 / 981 544 490 – Fax: 981 544 496

Enderezo-e: prensa.cultura.educacion@xunta.es

 

Gabinete de prensa Monumenta

Móbil: 609504276

Enderezo-e:info@arantxaestevez.es

Enderezo-e: prensa@sinsalaudio.org

Arquivo cos programas de cada edición