Notas de Campo: dous séculos do rostro de Galicia

Estas son as notas de campo e medicións tomadas durante a andaina adicada ao Rostro de Galicia por: Juan López Bedoya e Manuel Ángel Freire Boado

Andaina: Museo do Pobo Galego-Monte Pedroso

1. Cálculo da altitude
– Conceptos metodolóxicos
– Táboas de medicións: presión e temperatura
2. Sextante. principios básicos de funcionamento
3. Medición Torre da Berenguela: P4_Praza da Quintana
4. Cálculo da latitude: P7_Monte Pedroso 7
5. Triangulación: P7_Monte Pedroso

Notas de Campo