Cea, a vila do bo pan

SAN CRISTOVO DE CEA, OURENSESábado 21 de agosto, 10:00PUNTO DE ENCONTROPraza Maior de San Cristovo de Cea. Como chegar: pola AG-53, tomar a saída 73 e a continuación a OU-504. Outra vía alternativa é a N-525, Ourense-Santiago.  Á DESCUBERTA DO PATRIMONIONesta localidade elabórase desde tempos moi