Bibliografía e filmografía do Kumano Kodo

1. AUDIOVISUAL

 • A JAPANESE VILLAGE (‘Nippon-koku Furuyashiki-mura, Shinsuke Ogawa, 1984)

   

 • SAMURAI (‘Samurai I-Musashi Miyamoto, 1954)

   

 • JOURNEY TO THE WEST (Tsai Ming-Liang, 2014)

   

 • ENGRAM OF RETURNING (‘Daichi Saito’, 2015)

   

 • SOUND OF A MILLION INSECTS, LIGHT OF A THOUSAND STARS (‘Tomonari Nishikawa, 2014)

   

 

2. BIBLIOGRAFÍA 

 • LA VÍA DEL SAMURAI (‘Hagakure’, Yamamoto Tsunemoto, 1700)

 • EL LIBRO DE LOS CINCO ANILLOS (‘Go-rin no sho’, Miyamoto Musashi, 1645)

 • TAO TE KING (Lao Tsé, S. IV a.c.)

Por Javier Trigales

Sen Comentarios

Publica un comentario