3. Música no Camiño de Santiago e música para camiñar

SOBER, LUGO 10 de agosto 10:30 PUNTO DE ENCONTRO Aparcadoiro do santuario Nosa Señora de Cadeiras. Como chegar: desde a N-120 Vigo-Logroño, tomar o desvío a Sober no km 530/531. Desde este concello, ir pola LU-P-5903, que une Sober con Doade, e saír na primeira indicación cara ao santuario

O gótico mariñeiro de Noia_ sábado 29 de agosto 2015

COMO CHEGAR: Noia (A Coruña). Desde Santiago de Compostela, autovía AG-56 e comarcal AC-550. Á DESCUBERTA DO PATRIMONIO. Noia conta cunha fermosa zona histórica froito do apoxeo medieval e das actividades mercantís e pesqueiras da vila. Nela destacan dúas xoias de estilo gótico mariñeiro, a igrexa

Catedral de Tui (Pontevedra) 9 de novembro

A catedral de Santa María, que destaca polo seu aspecto de fortaleza, é o edificio máis representativo do patrimonio artístico da vila de Tui. Consagrada en 1225, a súa construción iníciase no século XII, en pleno románico, como se ve na planta, na portada norte

Santuario da Angustia. Betanzos (A Coruña) 10 de novembro

O Santuario da Angustia, de estilo barroco do século XVIII (1750), está situado na parroquia de San Pedro das Viñas. A recente renovación dos revestimentos interiores do templo contribúe á conservación deste interesante exemplo do barroco galego, no que se mestura a sobriedade estrutural e

Igrexa de San Miguel de Osmo. Cenlle (Ourense) 16 de novembro

A igrexa de San Miguel de Osmo é un edificio de núcleo románico fortemente transformado nos séculos XVI e XVII, incluído dentro do dominio do mosteiro cisterciense de San Clodio. Os traballos de restauración realizados na sancristía sacaron á luz dous fragmentos de pintura mural

Igrexa do Mosteiro de San Clodio. Leiro (Ourense) 24 de novembro

San Clodio de Leiro é un mosteiro da orde cisterciense fundado no século VII, cunha igrexa de estilo románico de transición. A fachada é do século XIII, dunha feitura semellante á de Meira e Armenteira. A distribución espacial interior segue a tipoloxía característica do Císter: